Poštovana!

Obaveštavamo Vas da smo izuzetno zabrinuti za loše stanje Velikog bačkog kanala u protoku kroz Vrbas i neizvesnu perspektivu njegove skore remedijacije.

Naša zabrinutost dodatno je pojačana rezultatima neformalnog istraživanja ekipe naših visoko-obrazovanih volontera o štetnom uticaju kanala na zdravlje ljudi sa prebivalištem u neposrednoj blizini kanala.

Metod istraživanja bio je upoređenje sadržaja toksičnih supstavci u kanalskom mulju i vodi iz dostupnih sertifikovanih analiza sa anketom građana koju smo sproveli na terenu. Tema ankete je bila učestalost oboljevanja i mortalitet građana. Kopča ove dve aktivnosti bili su naučno potvrđeni podaci o toksičnosti supstanci navedenih u gornjim analizama, kao i okolnosti njihovog štetnog delovanja na ljude.

Na žalost, izlazi istraživanja potvrdili su nam višegodišnje spekulacije o „smrtonosnom dejstvu kanala“ na okolni živalj!

Mi smo svesni da za ovakvo stanje Vi niste jedini odgovorni subjekat! Ali imajući u vidu nadležnost Ministarstva u obavljanju poslova državne uprave, propisane članom 5. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 44/2014) u delu: …“zaštita voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda“, vi jeste izuzetno važan odgovorni subjekat u nizu višedecenijske neodgovornosti!

Veliki bački kanal je svakako i „vaše dvorište koje lagano ubija svoj komšiluk“! Šta bi ste učinili da ste „Vi jedan od tih komšija“?!

Upozoravamo Vas na izostanak zakonskih posledica zagađivanja kanala od strane „Vitala“, poslednjeg velikog industrijskog zagađivača u Vrbasu. Jalova nastojanja inspekcija u Vašoj nadležnosti da se ovaj nepopravljivi, višedecenijski zagađivač primerno kazni, ugasio je svako poverenje naših građana u vašu instituciju.

Moramo Vam spomenuti i problem završetka potisnog kanalizacionog voda od Kule do Vrbasa, koji ozbiljno ugrožava probni rad Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (CPPOV). Već više od dve godine ovaj posao je „zakucan“ bez ikakvog objašnjenja a Vaša je obaveza prema EU, jednaka obavezi opština Vrbas i Kula da obezbedite dovoljne količine otpadnih voda za nesmetani rad ovog postrojenja, čiji završetak se očekuje do juna meseca naredne godine.

Sve prethodno nam govori da je za vašu instituciju danas kao i svih prethodnih godina „najgori vodotok u Evropi“ samo mrtvo slovo na papiru i a zakonska zaštita vodotoka na dalekom drugom mestu!

Krilatica „Zagađivač plaća“ u Vrbasu „nema krila“ i samo je neljudsko – „Plati pa zagađuj“!

Najmanje što za Vas u ovom mometnu možemo učiniti je da Vas upozorimo na posledice kršenja odredbi Krivičnog zakonika o „Ne preduzimanju mera zaštite životne sredine“, Član 261. Stav (2) i Stav (3), vezano za Član 260. Stav (2) i Stav (4)!

U Vrbasu, 29.12.2014. Za Ekološki pokret Vrbasa

. predsednik: Ratko Đurđevac