Za opadanje populacije pčela poslednjih nekoliko godina navođeni su razni uzroci, ali nedavna studija Harvarda je dala «uverljiv dokaz» da je sirup od kukuruza koji je tretiran pesticidima glavni krivac za uništenje kolonija. Studija pokazuje da je čudno ponašanje pčela, kao što je napuštanje košnica, dezorijentisanost i konfuzija direktan rezultat hranjenja pčela kukuruznim sirupom, što nije bio problem sve dok u SAD nisu počeli pre osam godina da prskaju pesticid imidakloprid.

Malo po malo, pčele su trovane i njihov nežan nervni i imuni sistem je postepeno propadao. To je dalo prostora parazitima i ostalim bolestima koje su smatrane za osnovni uzrok masovnog izumiranja pčela.

Neonikontinoidi (kojima imidakloprid pripada) su široko korišćene hemikalije u pesticidima, jer se smatraju «sigurnim» za čoveka, ali se njihov uticaj na pčele nikad nije ispitivao ili objavljivao. Američka Agencija za zaštitu životne sredine će nastaviti studiju Harvarda i ispitati da li je ova hemikalija stvaran uzrok pomora pčela.

Izvor: Inhabitat