U Pančevu je večeras zbog nepovoljnih meteoroloških prilika povećana koncentracija benzena u vazduhu, zbog čega je Republička inspekcija za zaštitu životne sredine angažovala Zavod za javno zdravlje Pančeva da meri koncentracije zagađujućih materija.

U saopštenju Ministarstva životne sredina, rudarsta i prostornog planiranja navodi se da se tokom oktobra i novembra u Pančevu maksimalne vrednosti nivoa zagađujućih materija u vazduhu uglavnom javljaju noću i u ranim jutarnjim časovima.

Preduzeća u Južnoj industrijskoj zoni Pančeva zbog toga dobijaju vremensku prognozu i prilagođavaju uslove rada meteorološkim parametrima, definišući vreme vršenja utovara naftnih derivata, obustavu rada Fabrike za obradu voda i
smanjenje kapaciteta proizvodnih pogona.

Više u Blicu