Sekretarijat za energetiku Grada Beograda, preduzeće PKB – zelena energija iz Padinske Skele i konzorcijum koji čine firme Mašinoprojekt Kopring Srbija i Polytechnik Austrija, potpisali su juče (25. septembra 2014. godine) ugovor o izradi tehničke, ekonomske i ekološke dokumentacije, potrebne za pribavljanje građevinske dozvole za kombinovanu elektranu na biomasu “Padinska Skela”, prenosi Beoinfo.

Ugovor je potpisan na osnovu međudržavnog sporazuma Vlade Švajcarske, Vlade Srbije i Grada Beograda, iz decembra 2012. Tim dokumentom je dogovoreno finansiranje ovog projekta, koji demonstrira korišćenje obnovljivih izvora energije (biomase) za proizvodnju električne i toplotne energije.

Električna energija proizvedena u ovoj elektrani biće isporučena EPS snabdevanju, kao javnom snabdevaču. Toplotna energija biće iskorišćena za grejanje škole “Olga Petrov” i bolnice “Dr Laza Lazarević” u Padinskoj Skeli, kao i za grejanje dva plastenika PKB-a, ukupne površine od dva hektara. Takođe, energetska efikasnost škole i bolnice će biti unapređena rekonstrukcijom ovih javnih zgrada.

Izgradnju kombinovane elektrane na biomasu, kao i rekonstrukciju škole i bolnice, kroz donaciju finansira Vlada Švajcarske, dok Grad Beograd finansira izgradnju toplovodne mreže od elektrane do škole i bolnice. Ukupan budžet projekta iznosi 7.9 miliona evra, od čega 6.4 miliona evra daje Vlada Švajcarske, a 1.5 milion evra Grad Beograd.

Svi izvođači radova i isporučioci opreme koji se plaćaju iz donacije biraju se prema švajcarskim procedurama i pravilima nabavki, dok se izvođači i isporučioci koje plaća Grad Beograd biraju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Republike Srbije.

Više na sajtu EkoKuće