Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva(OCD) unaprediće znanja i veštine predstavnika OCD za aktivno učešće u kreiranju i sprovođenju politike životne sredine u Srbiji. Program jačanja kapaciteta sastoji se od dve komponente:

 1) Znanja

Ovaj deo Programa posvećen je upoznavanju predstavnika OCD sa najznačajnijim aktima domaćeg i zakonodavstva EU u oblasti politike životne sredine  i energetske politike; procesom usklađivanja politike životne sredine u Srbiji sa pravnim tekovinama EU i konkretnim pravnim i drugim mehanizmima koji omogućavaju učešće javnosti u koncipiranju, upravljanju i praćenju politike životne sredine (primena mehanizama predviđenih Arhuskom konvencijom, Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, Zakonom o dostupnosti informacijama od javnog značaja i sl.)

2) Veštine

Ovaj deo Programa ima za cilj da ojača kapacitete predstavnika OCD za planiranje i sprovođenje kampanja koje doprinose aktivnom učešću građana u donošenju odluka u oblasti životne sredine. Polaznice i polaznici obuke će imati priliku da steknu praktična i primenljiva znanja i veštine o tome kako da unutar jednog praktično-političkog ciklusa učestvuju u definisanju lokalne politike životne sredine, energetskom planiranju i infrastrukturnim projektima sa uticajem na životnu sredinu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće u Programu jačanja kapaciteta OCD ukoliko ispunjavate sledeće kriterijume:

Ø  Predstavnik ste organizacije civilnog društva koja deluje u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine, energetske politike, ublažavanja efekata i adaptacije na klimatske promene;

Ø  Vaša organizacija je registrovana na teritoriji jednog od navedenih okruga: Borskog, Braničevskog, Zaječarskog, Podunavskog, odnosno sledećih opština i gradova: Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin, Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Malo Crniće, Žabari, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Žagubica, Zaječar, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana;

Ø  Motivisani ste da svojim delovanjem unapređujete politiku životne sredine na lokalnom nivou kroz aktivno učešće u njenom kreiranju i sprovođenju kroz dijalog svih zainteresovanih strana u ovom procesu.

Prijavljivanje

Prijavljivanje traje od 14. januara do 14. februara 2014. godine, a zainteresovani kandidati treba da pošalju popunjen prijavni formular elektronski na adresu: knowhow2act@bos.rs

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Četvorodnevni Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva biće realizovan u periodu od 3 do 6. marta 2014. godine na Borskom jezeru. Sve troškove učešća na Programu snose organizatori.

Projekat Znam kako da delujem“ se izvodi uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji u okviru programa „Jačanje organizacija građanskog društva“.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na veb stranici www. znaskako.rs