Model koji pokazuje pravičniji, čistiji i efikasniji energetski sistem cele jugoistočne Evrope

Centar za ekologiji i održivi razvoj (CEKOR) zajedno sa drugim partnerskim organizacijama okupljenih u okviru projekta South East Europe Sustainable Energy Policy (SEE SEP) poziva sve zainteresovane da komentarišu urađen Energetski model za jugoistočnu Evropu koji pokriva čak 7 zemalja: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo*, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. U toku zadnjih 18 meseci ovog projekta razvijen je jedan model za ceo region kao i posebni modeli za svaku zemlju partnera u regionu.

Ovaj alat predlaže scenarije koji uključuju značajno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) radi stvaranja niskougljenične energetske strategije. Kao input za proračun scenarija, uključeni su bili sledeći parametri: istorijski trendovi, pretpostavke i nivo ambicije pri pretpostavljanju kako buduće potrošnje (za sektore zgradarstva, saobraćaja, industrije cementa, čelik i aluminijum) tako i snabdevanja (za naftu, gas, ugalj, hidroenergiju i ostale obnovljive izvore energije).

Na Javnom slušanju Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije na temu: “Klimatske promene kao realnost u Srbiji i EU – izazovi, odgovori, mogućnosti”, koje će se održati 20.4.2015. godine u Maloj sali u Domu NS, sa početkom u 11.00 časova i prenositi javno, Zvezdan Kalmar ispred Centra za ekologiju i održivi razvoj će kratkim izlaganjem predstaviti kako ovaj model može pomoći Srbiji pri izradi budeće Energetske strategije Srbije, kao i Nacionalne strategije za klimatske promene i pozvati sve zainteresovane da komentarišu predloženi model preko interneta do 30. aprila.

Svako ko želi da učestvuje komentarisanju modela, može to učiniti putem pristupnice na sledećem linku:http://seechangenetwork.org/call-for-evidence/

Takođe, postoje sledeći korisni dokumenti (na engleskom jeziku):

1. opšti podaci o energetskom modelu : http://seechangenetwork.org/wp-content/uploads/2014/11/2050-Energy-Model-for-South-East-Europe-Fact-Sheet.pdf

2. podaci o biografijama osoba koji izrađuju model:http://seechangenetwork.org/wp-content/uploads/2014/11/2050-Energy-Model-for-South-East-Europe-Biographies-of-Team.pdf

Vaše učešće nam je od velike pomoći!