Bilateralni skrining za Pregovaračko poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene je počeo i završava se danas, 21. novembra 2014. u Briselu. Poglavlje 27 – životna sredina predstavlja najzahtevnije, najbitnije, najkompleksije i najskuplje područje u pregovorima.

“Na bilateralnom skriningu će biti predstavljene sve oblasti životne sredine: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, zaštita prirode, buka, klimatske promene, industrijsko zagađenje, hemikalije, civilna zaštita, zaštita voda”, izjavila je ministar Bogosavljević Bošković.

Takođe, biće predstavljeno trenutno stanje u pogledu transpozicije, odnosno implementacije EU propisa relevantnih za pojedinu oblast, kao i planovi u pogledu dostizanja potpune usklađenosti sa EU propisima u oblasti životne sredine, kao i rešenje problema finansiranja.

„Republika Srbija je naplatila zagađivačima ekološku taksu i sada je  isplatila dug od 1,6 milijardi dinara reciklerima za celu 2013. godinu, na osnovu naknade za upravljanje opasnim otpadom. Trenutno u reciklažnoj industriji je zaposleno preko 1000 radnika neposredno i posredno preko 10 000 ljudi – sakupljača. Trenutno se radi na pronalaženju adekvatnog rešenja za  formiranje FOND-a, kako bi se rešio problem kontinuiranog finansiranja u oblasti životne sredine“, istakla je ministar.

Ukratko će biti predstavljeni i planovi realizacije predstojećih aktivnosti u cilju ostvarenja pune usklađenosti sa EU propisima u oblasti životne sredine. Skrining izveštaj će biti dostavnjen u drugoj polovini 2015. godine.