KIKINDA – U ataru kikindske opštine, tačnije u Novim Kozarcima, Ruskom Selu i Banatskom Velikom Selu, lovci su u proteklih desetak dana na njivama pronalazili leševe divljači za koju se pretpostavlja da je došla u dodir sa otrovima namenjenim glodarima. O nekontrolisanom rasturanju semena, koje je po svemu sudeći tretirano nedozvoljenim pesticidima, obaveštene su i nadležne inspekcije.

U ataru Novih Kozaraca, Banatskog Velikog Sela, Ruskog Sela, lovci su na velikim parcelama i kraj seoskih puteva primetili nekontrolisano rastureno seme, najverovatnije tretirano pesticidima, a potom i uginule životinje. Nažalost, neadekvatno suzbijanja glodara, prouzrokovalo je mnogo veće probleme:

“Obilazeći lovišta, video sam da ljudi tretiraju njive sa otrovom i da to nisu uradili valjano, jer otrov mora biti zatrpan. Nažalost, nailazili smo i na uginulu divljač”, priča Marko Pilipović, lovočuvar u Banatskom Velikom Selu.

Već neko vreme traje masovno, nezakonito trovanje glodara, a u stvari je otrovana divljač, objašnjava Velimir Kizić, upravnik lovišta u Novim Kozarcima.

“Nekim rodenticidom je tretirano seme pšenice, koje se može videti na čitavoj parceli. To je pristupačno divljači koja na taj način, nažalost, strada. Zatim nastaje i sekundarno trovanje, kada neka od grabljivica pojede uginulu, otrovanu divljač. Krajnja opasnost je i za nas ljude”, kaže on.

Iako su, kako saznajemo, na lice mesta izašli fitosanitarni i inspektor za lovstvo i šumarstvo, rezultati analiza tek se očekuju.

Suzbijanje glodara moralo bi biti sprovedeno na propisan način. Nažalost, to nije uvek slučaj, a sistemskog rešenja za ovaj problem, očigledno nema.

Da li će ova sporna situacija dobiti svoj epilog, zapitao se i Velimir Kizić: “Ispada kao da je to problem samo nas lovaca! Ta divljač je neko prirodno bogatstvo i resurs koji pripada svim građanima Srbije.”

Više na RTV