Ekološki pokret Odžaka obaveštava javnost da je na svom sajtu www.epodzaci.org , zahvaljujući finansijskim sredstvima dobijenih na konkursu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, objavio online formu (http://epodzaci.org/index.php/prijava) za unos/izmenu/dopunu informacija za svoju „BAZU PODATAKA EKOLOŠKIH UDRUŽENjA, POKRETA, DRUŠTAVA , SAVEZA, FONDACIJA, NAUČNIH , STRUČNIH I DRUGIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI“ ( „Baza podataka“).

Obraćamo se ekološkim organizacijama, štampanim i elektronskim medijima, ekološkim portalima, odeljenjima za zaštitu životne sredine u opštinama širom Srbije i ostalim zainteresovanim da objave ovo saopštenje kako bi što više organizacija koje se bave bilo kojim vidom zaštite životne sredine (čiste ekološke i ostale) iskoristile ovaj formular za dostavljanje podataka – što bi omogućilo da „Baza podataka“ bude što pouzdanija.

Po završetku prikupljanja podataka svi podaci iz sadašnje Word verzije biće prebačeni u Excell, i ta verzija biće postavljena na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka – što će omogućiti dnevno ažuriranje podataka, a Word verzije biće objavljivane u određenim vremenskim intervalima.

Molimo ekološke organizacije da na našem sajtu, u delu PREUZMITE provere da li se njihovi podaci nalaze u „Bazi podataka“ , i ako su upisane, da li su podaci tačni i potpuni. U slučaju da su podaci netačni ili nepotpuni, molimo da se podaci za izmenu ili dopunu dostave što pre preko objavljene online forme. Neupisane i novoformirane organizacije treba da dostave kompletne podatke.