Akcija je organizovana u saradnji sa EPS, RB Kolubara i Institutom za šumarstvo Beograd. Otvaranju radova na sadnji energetskog zasada na lokaciji ogledne plantaže u Junkovcu prisustvovali su i predstavnici In2Wood projekta iz Nemačke, kao i predstavnici austrijske kompanije LIECO, koja je donirala 5.000 sadnica za podizanje ovog zasada.

Prethodna iskustva u proizvodnji biomase na ovakvim zemljištima ne postoje, zbog čega je u okviru In2Wood projekta pokrenuta inicijativa da se na dve lokacije u Srbiji i Nemačkoj izvrši praktična provera mogućnosti za ovu vrstu proizvodnje.

Za razliku od većine razvijenih zemalja, u Srbiji se primena drvne biomase za proizvodnju novih oblika drvnih goriva još uvek nalazi na samom početku, a nedostatak iskustva je samo jedan od činioca koji utiču na spor razvoj ove delatnostii.

Cilj ogleda, koji je realizovan u saradnji sa većim broja eminentnih domaćih i stranih institucija, predstavlja proveru mogućnosti proizvodnje biomase za energetske potrebe na zemljištu koje se nalazi u procesu rekultivacije, objašnjeno je.

Više u Press Greenu