Univerzitet u Novom Sadu – kancelarija Evropske preduzetničke mreže, sa agencijama za marketing, konsalting i eko dizajn „Total Idea“ i „Ecodesign“ održali su, 20. decembra 2013. godine, besplatan trening pod nazivom „Eko dizajn koncept”, u prostorijama centralne zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Pored članova projektnog tima i eksternih saradnika na projektu, predavači su bili profesori sa Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte, Departmana za proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka.

Trening je održan u sklopu projekta DanubePie (Dunavska Pita)– Inovacija proizvoda kroz primenu eko dizajna Dunavskom regionu koji je podržan od strane Evropske Komisije (kroz program Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) i sufinansiran od strane Pokrajinskog Sekretarijata za nauku  i tehnološki razvoj Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i UNESCO Katedre za studije preduzetništva Univerziteta u Novom Sadu.

eko dizajn koncept za medije_02

Cilj treninga bila je obuka preduzeća o inovativnom pristupu poslovanja i ekološke podobnosti proizvoda koji teži smanjenju trošova, kroz efikasniju upotrebu materijala i energije, očuvanje životne sredine i širenje na nova tržišta, uvođenjem novih održivih proizvoda i sa povećanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.

Trening je prvenstveno bio namenjen preduzećima koja posluju u oblastima povezanim sa ambalažom, pakovanjem i štampom, kao i onima koja posluju u svim proizvodnim sektorima, a imaju potrebu za unapređenjem primene eko dizajn pristupa.

Ukupno je prisustvovalo 16 preduzeća iz različitih oblasti: ambalaže i štampe, prehrambene industrije, proizvodnje građevinskih materijala, energetike, itd. Obuku su prošli i predstavnici Vojvodina metal klastera, Regionalne privredne komore Novi Sad, Privredne komore Srbije, kao i zainteresovani pojedinci.

Svi prisutni imali su priliku da se tokom treninga upoznaju sa osnovnim principima eko dizajna, životnog ciklusa proizvoda, karbonskog otiska proizvoda i sa različitim vrstama eko alata koji se koriste za procenu uticaja koje proizvod ima na životnu sredinu.

Učesnicima su dodeljeni sertifikati o učešću na treningu, koji su izdati od strane Evropske preduzetničke mreže i UNESCO katedre za studije preduzetništva Univerziteta u Novom Sadu.

Više fotografija sa treninga možete videti na sledećem linku.

Preduzeća koje žele da se prijave za naredni besplatni trening o eko dizajnu, koji će se održati 28.  februara 2014. godine (u prostorijama Univerziteta u Novom Sadu) mogu da nam se jave na e-mail: danubepie@uns.ac.rs i da posete našu FB stranicu za više informacija: www.facebook.com/DanubePIE