Autor: Marina Ilić

Sponzor konkursa:goji

Kažu naši stari da ,,iver ne pada daleko od klade’’. To pokazuje i vekovna povezanost Slovena sa prirodom, koja se održala i danas. Iako se već dugo suočavamo sa slabo kontrolisanim zagađivanjem, sa neekološkim odlaganjem otpada, sa nedovoljnom angažovanošću ekoloških političkih i građanskih organizacija, ljudi sve više počinju, mimo neodgovornih organizacionih struktura, da pribegavaju ekološkom načinu života. Pritom, ne mislim na gašenje sijalica jednom godišnje, već na suštinsku promenu starih navika koje su u velikoj meri doprinele povećanoj smrtnosti i lošem kvalitetu života.

Više na Zelenim stranama