Sian Ka’an je neverovatan prirodan rezervat pod zaštitom UNESCO-a na meksičkoj obali, ali struje koje prolaze ovim područjem nanose smeće iz čitavog sveta na obale ovog raja. Alehandro Duran, umetnik koji radi u Bruklinu, sakuplja to smeće i uređuje ga u umetničke radove koji potenciraju “tenziju između prirodnog sveta i onog preterano razvijenog.”

Prema Duranu, pronašao je smeće iz 50 nacija sa 6 kontinenata dok je šetao plažama Sian Ka’ana. Poruka ovih fotografija je jasna: “Rezultujuće fotografije opisuju nov oblik kolonizacije od strane konzumerizma, gde čak ni nerazvijene zemlje nisu sigurne od duge ruke naše kulture otpada.”

washed-up-trash-installations-alejandro-duran-1__880 washed-up-trash-installations-alejandro-duran-2__880 washed-up-trash-installations-alejandro-duran-4__880 washed-up-trash-installations-alejandro-duran-5__880 washed-up-trash-installations-alejandro-duran-8__880 washed-up-trash-installations-alejandro-duran-10__880