Agencija za hemikalije Srbije najavila je danas da će od 1. oktobra industrijska i kućna hemija, kao i deterdženti koji se stavljaju na tržište Srbije morati da imaju nova obeležja na pakovanjima, koja će potrošačima omogućiti bolju informisanost i zaštitu.

“Svako ko bude došao u dodir sa tim hemikalijama moći će jasno i nedvosmisleno da zna koja su svojstva tih supstanci i koliko su opasne za zdravlje ljudi i okolinu”, rekla je agenciji Beta direktorka Agencije za hemikalije Jelena Cvetković.

Kako je dodala, isticanje upozoravajućih slika (piktograma), biće obavezno i na uvoznim i na domaćim proizvodima, i biće u skladu sa opasnošću i svojstvima koje hemikalija zaista poseduje.

Cvetkovićeva je navela da je propisan i izgled etikete koja mora imati reči upozorenja, oznaku opasnosti, nacin upotrebe, kako postupiti ukoliko dodje u dodir sa očima ili sluzokožom i slično.

Prema njenim rečima, “u Srbiji su i do sada postojala pravila obaveze klasifikacije i obeležavanja hemikalija, ali nisu bila tako jasna i nedvosmislena i često su kriterijumi bili ambivalentni i neodredjeni”.

Ona je kazala da će od 1. oktobra početi i kontrola deterdženata, kao specifične grupe hemikalija, a prema Pravilniku o detergentima, koji propisuje da se u deterdžentima mogu nalaziti samo potpuno biorazgradivi surfaktanti (aktivne materije) koje mu daju svojstva da čisti.

“Za detergente će važiti i specifična, dodatna pravila, jer će proizvodjač biti dužan da na etiketi da listu sastojaka, ali i na svom internet sajtu”, rekla je Cvetkovićeva.

Kako je dodala, potrošači moraju biti upoznati sa tim da li deterdžent sadrži neke alergene, kao i da na etiketi ima posebno naznačene mere predostrožnosti, kao što su da se drže van domašaja dece, da se ne presipaju u drugu ambalažu radi odlaganja, a preporučuju se i slikovni prikazi upozorenja.

Cvetkovićeva je podsetila da na pakovanju ne može da se nadje slikovni prikaz voća, koji bi mogao da dovede u zabludu potrošače, a pre svega decu, dodavši da je moguće da se neko voće prikaže kao diskretna sličica.

Izvor : (Beta)