Šta je nikl?

Nikl je blistav metal, srebrno-bele boje, otporan na koroziju. Godine 1751. otkrio ga je Axel Fredrik Cronstedt. Koristi se za prevlačenje drugih metala radi zaštite. Legure nikla i bakra se koriste za izradu kovanog novca, pribora za jelo… Nikl se takođe dodaje čeliku i drugim legurama da bi povećao njihovu otpornost na koroziju. Takode se koristi u keramici, specijalnim baterijama, elektronici i svemirskom programu. Ne nalazi se uobičajeno u prirodi u elementamom stanju, već u obliku sulfida, arsenida, antimonida, oksida i silikata. Soli nikla su vodorastvorne, kao i većina njegovih jedinjenja. U malim koncentracijama prisutan je u podzemnim i površinskim vodama, dok se veće koncentracije nalaze u morskim vodama. U specifičnim slučajevima zbog oslobađanja iz prirodnih ili industrijskih depozita u tlo, koncentracija u vodi može biti i veća. Nikal ima nisku toksičnost u poređenju sa cinkom, manganom i hromom i ne akumulira se u tkivima. Zaključeno je da su inhalirana jedinjenja nikla kancerogena za ljude a metalni nikal je takođe kancerogen. Potencijalni efekti nikla na zdravlje su oštećenje srca i jetre, a nikl je takođe i jedan je od najčešćih kožnih alergenata.

Gde ga ima u Srbiji?

Mokra Gora
Topola
Vrnjačka banja

Način eksploatacije nikla?

Prvo se poseče šuma, da bi se napravila čistina! Onda se na velikom prostranstvu preko iskopa poliva sumporna kiselina! Ona jede sve osim rude nikla!

Šta bi ekspl. nikla sumporom ugrozila u Srbiji?

Prirodne blagodeti Mokre Gore, Tare, Rzava, Drine, Aranđelovca, Oplenca, Topole, Vrnjačke banje, Zlatibora, Đetinje…

Sumpor?

Sumpor je mineral tvroće leda. Na Mosovoj skali zauzima mjesto 1.5. Ima svijetložutu boju, što i smanjuje refleksione osobine. Na običnoj temperaturi sumpor je slabo aktivan. Tačka paljenja sumpora je na temperaturi od 250°C. Sumpor se veoma lako jedini samo sa fluorom, a sa hlorom već dosta teže. Sa druhim elementima kao na primer vodonikom tek pri povišenoj temperaturi. Reaguje i sa metalima ali tek na povišenoj temperaturi, i te reakcije su egzotermne tako da se otpočeta reakcije sinteze sama nastavlja dalje neretko sa žarenjem mešavine.
Sumpor izaziva nadražaje sluzokože nosnih kanala i očiju. Većina njegovih jedinjenja je otrovna. Sumpordioksid se ispušta kao sporedni produkat iz automobila i iz dimnjaka fabrika zagađujući životnu sredinu. Napada sistem za disanje ljudi i životinja. Rastvarajući se u vazduhu uzrokuje kisele kiše koje uništavaju biljke, metalne konstrukcije i građevine.

Zašto rudnik?

Dostupni podaci o rudnicima nikla govore da u krugu od 100 kilometara ljudi najčešće obolevaju, od karcinoma nosa, sinusnih šupljina i grkljana, a kancerogena materija se u organizam unosi vodom, hranom ili udisanjem. Priroda je permanentno uništena, a zdravlje okolnih stanovnika, biljke i voda ugroženi!

Zašto?!!

Poslednjih nekoliko godina, zbog rasta cene, velike strane kompanije sele preredu nikla u nerazvijene zemlje. Cena nikla na svetskom tržištu stalno raste i dostigla je 17.000 dolara po toni. Procenjeno je da ležište Lipovac ima oko 18 miliona tona rude, siromašne niklom. Dobilo bi se svega oko 150.000 tona čistog nikla, ali koji vredi dva miliona dolara. Računica jasno pokazuje koliko bi miliona tona jalovine ostalo, a ta jalovina tretirana kiselinom, predstavljala bi ekološku bombu sledećih sto godina.

Potpišite peticiju!!!!