Još 1976.godine jedna od najvećih svetskih kompanija za poljoprivrednu biotehnologiju, Monsanto, proizveo je Raundap (Roundup) herbicid, danas najčešće korišćeno sredstvo za suzbijanje korova na svetu. Takođe davno, decenijama unazad, zna se da njegov sastojak glifozat izaziva smrt embriona kod laboratorijskih životinja, i naslućuje se da slično utiče i na čoveka.

Nevladina organizacija Earth Open Source je objavila izveštaj u kome optužuje industriju herbicida da su još od 1993.godine znali za štetne uticaje koje glifozat ima na životinje, i da je bez obzira na to saznanje Evropa 2002.godine dozvolila njegovo korišćenje, a u Americi je samo od 2006-2007. godine na poljoprivrednim dobrima potrošeno oko 100 miliona kilograma. Evropska komisija je planirala da ponovo preispita dejstvo glifozata 2012.godine ali je to sad, „s obzirom na nepromenjena saznanja o njegovoj bezbednosti“ odloženo za 2015.

Earth Open Source je došao do saznanja da Raundap nije jedinstven slučaj. Upotreba mnogih pesticida se odobrava uz podatke i procene rizika koje su naučno neistinite. Insistira se na tome da Evropska komisija preispita najnovijim metodama ne samo glifozat, već i mnoge druge herbicide i pesticide.

Raundap se, nažalost, i kod nas koristi. Kako su za Kurir izjavili nadležni iz Ministarstva Poljoprivrede, „Ovaj preparat godinama se koristi u mnogim zemljama jer je izvršena procena rizika, koja nije ukazivala na moguća štetna delovanja ovog proizvoda na zdravlje ljudi i životnu sredinu.” Pa, prilično je teško ispitati pravi uticaj ovog herbicida na zdravlje čoveka. Za sada se zna da ubija ćelije ljudske posteljice. Neverovatno je da sve to i dalje nije dovoljno da se zabrani njegova upotreba.

U Argentini je devedesetih godina prošlog veka genetski modifikovana soja pomogla državi da se izvuče iz recesije. Za siromašne poljoprivrednike je to bilo poput čuda. Naravno, u paketu sa GM sojom išao je Raundap herbicid koji ubija sve biljke osim GM useva. Sve je bilo poput bajke dok nisu počeli učestali zdravstveni problemi, veliki broj defekata novorođene dece, kancera, ali i gubitak drugih useva i stoke kako se herbicid širio zemljom. Naučnik Andres Karasko je objavio studiju u kojoj govori o dokazima da je glifozat jak otrov i da se malformacije koje izaziva kod embriona žaba i kokošaka (u mnogo manjim dozama nego što se koristi na poljima) podudaraju sa onim koje se pojavljuju kod ljudi koji žive u područjima blizu GM soje. Argentinska vlada se ogradila od ovih istraživanja, a Karaska i njegov tim je pri dolasku na jedno predavanje presrela rulja od stotinak ljudi i pretukla dvojicu, a Karasko i još naučnik su našli spas u automobilu.

Monsanto je ogromna korporacija koja zarađuje mnogo od prodaje Raundapa. Verovatno je njihova moć tolika da čak ne moraju ni da se bave nalaženjem nove, ne toliko štetne, formule za uništavanje korova. Pitam se samo, šta jedu ljudi koji proizvode takve stvari i koji vazduh dišu ljudi koji nas ubeđuju da otrov nije štetan?