Wysips, prvi providni solarni film, pretvara skoro sve u izvor energije a čak se i ne vidi. Tanke trake solarnih ćelija se naizmenično menjaju sa providnim površinama. Wysips može da se doda mnogim materijalima, uključujući staklo, plastiku i tkaninu. Planira se upotreba na ekranima mobilnih telefona i laptopova. Sat vremena stojanja mobilnog telefona na svetlosti omogućava pola sata korišćenja. Šatori i jedra sa Wysips daju izvor struje tamo gde ga obično nema. Najbliže konkretnoj upotrebi su bilbordi i ostale ulične reklame koje bi mogle same sebi da obezbeđuju struju za osvetljenje. Pored toga, francuska vlada je ušla u projekat sa Wysips (francuskom firmom) kojim bi se uskoro dobili tablet računari čiji je ekran prevučen solarnim filmom.