Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji, raspisala je danas nagradni konkurs za novinare i urednike koji se bave oblašsću zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Cilj nagradnog konkursa je da se podrže novinari i urednici koji prate oblast životne sredine i aktivnosti civilnog sektora u Srbiji, kao i da se doprinese boljem i inkluzivnijem upravljanju u toj oblasti.

Ukupan iznos nagradnog fonda je 15.000 evra, a iznos tri pojedinačne nagrade je po 5.000 evra.

Rok za podnošenje radova je 1. mart ove godne, a imena dobitnika nagrada biće objavljena u aprilu.

Radove će ocenjivati nezavisna komisija stručnjaka iz oblasti medija i tema pokrivenih konkursom.

Na konkurs se mogu kandidovati štampani, TV, radio, ili onlajn radovi koji su objavljeni u zvaničnim medijima u Srbiji.

Svaki učesnik može predati najviše dva različita rada, a kao jedan rad može se predati serija članaka, emisija ili drugih radova koji zajeno čine celinu.

Radovi moraju da obradjuju jedno ili više pitanja povezanih s temama koje su u fokusu Programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji (SENSE).

Te teme se odnose na civilni sektor u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja u svetlu evropskih integracija.

Radovi mogu biti i na teme projekata podržanih u okviru grant komponente SENSE programa (politika u oblasti zaštite životne sredine, zaštita prirode, biodiverzitet Srbije, energetska efikasnost, upravljanje otpadom i reciklaža).

Nagradni konkurs se realizuje u okviru SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu, a finansira Švedska agencija za medjunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Izvor: Zelena Srbija