Nuklearni otpad je verovatno najužasnija supstanca koja postoji, delom zato što je dokazano koliko je teško da se efikasno očisti i uskladišti. Međutim, pojavilo se novo naučno otkriće koje bi moglo radioaktivni otpad lakše i efikasnije čistiti – a rešenje je inspirisano jednom jezivom biljkom. Istraživači su razvili materijal koji otvara svoje pore da bi privukao plen – radioaktivne jone cezijuma – a onda se zatvara i zarobi ga. To je Venerina muholovka koja jede radioaktivni otpad umesto muva.

Preuzeto sa flickra

Taj materijal je sintetički i napravljen je od „slojeva galijuma, sumpora i antimona“ i razvili su ga istraživači sa Nortvestern univerziteta.

Radioaktivne jone cezijuma, koji se nalaze u nuklearnom otpadu, je jako teško očistiti. To je zato što je odnos bezopasnih jona natrijuma i radioaktivnih jona cezijuma – 1000 prema 1. Jedan naučnik sa projekta je čak rekao da je tražiti radioaktivni materijal u nuklearnom otpadu „poput traženja igle u plastu sena“. Ipak materijal koji su naučnici razvili je odličan u odvajanju cezijuma iz ogromne količine natrijuma – zahvaljujući kvalitetima Venerine muholovke.

U stvari, cezijum je taj koji okida strukturne promene u materijalu i uzrokuje zatvaranje pora. Novi materijal odvaja 100 odsto cezijumovih jona iz rastvora i sasvim ignoriše jone natrijuma. Slično tome i Venerina muholovka ne reaguje na kapi kiše ili otpad koji upada u njena „usta“ i napada samo muve.’

Biće vrlo interesantno posmatrati kako se ovo razvija, i da li će  postati nov način za čišćenje nuklearnog otpada.

Preuzeto od Treehugger.