Ako se usudite da objavite naučnu studiju [čiji rezultati govore] protiv krupnog biotehnološkog biznisa, Monsanto će vas oklevetati i diskreditovati. Po prvi put, Monsantov službenik priznaje da postoji čitava služba unutar korporacije sa prostim zadatkom da „diskredituje“ i „uništi ugled“ naučnicima koji progovore protiv GMO.

SZO je nedavno klasifikovala glifozat, hemikaliju koja se nalazi u Monsantovom najbolje prodavanom herbicidu „Roundup“, kao kancerogenu – što su vesti koje su atmosferu dovelo do usijanja kada je u pitanju biotehnologija. Dakle, Monsanto je zahtevao da Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Međunarodna agencija za istraživanje raka (MAIR) povuku svoje izjave o toksičnosti ovog otrova po ljudsko zdravlje.

Kompanija to zahteva čak iako je recenzirano istraživanje koje je objavljeno u martu 2015. u respektabilnom časopisu, The Lancet Oncology, svoju analizu zaključilo dokazujući da je glifozat zaista „verovatno karcinogen“.

Monsantov podpredsednik globalnih regulacionih poslova Filip Miler (Philip Miller) u intervjuu za Rojters rekao je sledeće:

„Mi dovodimo u pitanje te procene. SZO će morati to da objasni.“

Već je objašnjeno, gosn. Miler. U istraživanju se kaže:

„Glifozat je herbicid širokog spektra, trenutno sa najvećim obimom proizvodnje od svih herbicida. Koristi se u više od 750 različitih proizvoda za poljoprivredu, šumarstvo, urbanu i kućnu primenu. Njegova upotreba je naglo porasla sa razvojem genetički modifikovanih vrsta useva koji su otporni na glifozat. Glifozat je detektovan u vazduhu tokom prskanja, u vodi i u hrani. BILO je ograničenih dokaza za karcinogenost glifozata kod ljudi.

Glifozat je detektovan u krvi i urinu poljoprivrednih radnika, što ukazuje na apsorciju. Mikrobi iz zemlje degradiraju glifozat na aminometilfosforičnu kiselinu (AMPA). Detekcija AMPA-e u krvi nakon trovanja sugeriše intestinalni mikrobski metabolizam kod ljudi. Glifozat i glifozatna jedinjenja izazvala su oštećenja hromozoma i DNK sisara, i u ljudskim i životinjskim ćelijama in vitro. Jedna studija navodi rast krvnih markera hromozomskih oštećenja (mikrojezgra) stanovnika nekoliko zajednica nakon prskanja glifozatnim jedinjenjima.“

U nedavno održanom govoru kom su prisustvovali uglavnom studenti koji se nadaju da će dobiti pristojno plaćeni posao u svojoj struci, student je pitao šta kompanija radi da bi negirala „lošu nauku“ koja se odnosi na njihov rad.

Monsantov službenik, Dr Vilijam „Bil“ Mor (Dr. William ‘Bill’ Moar), koji drži govore o Monsantovim proizvodima sa ciljem da sve uveri u njihovu bezbednost, možda je zaboravio da je ovo dešavanje javnog karaktera kada je otvoreno otkrio da Monsantno ima:

„Čitavu službu“ (mašući rukom da da to naglasi) posvećenu ‘diskreditaciji’ naučnih istraživanja koja se ne slažu sa njihovim.“

Po svoj prilici, ovo je prvi put da je Monsantov službenik javno priznao da imaju ogromna politička i finansijska sredstva za vršenje pritiska na naučnike koji se usude da objave [rezultate svojih istraživanja] koja govore protiv njih. Naravno oni na svom sajtu nigde ne navode ovu službu za diskreditaciju.

Kompanija ne preza ni od čega kada je u pitanju diskreditacija i obezvređivanje doprinosa neosporno poštovanog Lanceta i međunarodnih naučnih tela poput SZO i MAIR-a, između ostalih.

 

Više u Kontrapunktu