Primeri žena predsednica i premijerki su sve češći širom sveta, ali iako to samo liči na matrijarhat – naše društvo i dalje ima problema sa takvim sistemom. Za razliku od ljudi, kod životinja postoji mnogo primera gde ženke stvarno vode glavnu reč.

Jedan od najpoznatijih primera je pčela matica. Matica je velika i služi samo za reprodukciju, dok su radilice male i rade na aktivnostima održavanja kolonije. Životni vek im je takođe različit, dok matice žive jednu do dve godine, radilice žive samo 6-7 nedelja. Trutovi obično uginu posle parenja ili su izbačeni iz košnice pre zime.

Orke, iliti kitovi ubice, žive u složenom matrijarhalnom sistemu. Orke ćerke i sinovi žive sa majkom tokom života, čak i kad dobiju svoje potomke. Grupe kitova ubica se sastoje od jedne ili više takvih porodica, poznatim pod nazivom matrilinije, i putuju i love zajedno.

Slonovi pokazuju izuzetno složeno i hijerarhijski uređeno matrijarhalno ponašanje. Najstarija i često najveća ženka je obično matrijarhat krda slonova. Ona vodi od 8 do 100 slonova, u zavisnosti od terena i veličine porodica.

Dokaz da matrijarhat zaista postoji među primatima je bonobo. Ovaj mali i mršav majmun živi u grupama koje vode ženke. Bonoboi često rešavaju konflikte seksom i sigurno su najmiroljubiviji primati na planeti.

Uloge polova su potpuno zamenjene kod hijena u odnosu na većinu sisara. Ženke su veće i agresivnije od mužjaka. Oni dominiraju grupama od 40 do 60 članova. Ženke su toliko slične mužjacima da im i genitalije podsećaju na muške.

Lavovi žive u matrijarhalnom društvu koje se brine o svojima. Čopor lavova ima, u proseku, 13 ženki koje su potomci ženki iz istog regiona već mnogo generacija unazad. Mužjaci nisu u krvnoj vezi sa ženkama iz čopora i moraju da se bore sa drugim mužjacima za šansu za parenje.

Slepo kuče živi u podzemnim kolonijama koje broje od 20 do 300 članova, a te kolonije predvodi dominantna ženka. „Kraljica slepo kuče“ traži najveće, najjače mužjake i pari se sa njih nekoliko (do trojice) u relativno kratkom periodu. Ona to radi nekoliko puta godišnje, što ima za rezultat da kraljica može da ima do 7 mladih na svaka dva meseca.

Merkati žive u matrijarhatu gde je dominantna ženka vođa grupe. Te ženke šefovi vode svoju grupu u traženje hrane, pronalaženje novih staništa i u teritorijalne borbe sa drugim grupama merkata.

Ako se populacija uzme kao merilo uspeha, onda su mravi najuspešnija bića na planeti. Kada bi se svi mravi na svetu skupili u jednu masu, bili bi teži od ukupne težine svih ljudi na Zemlji. Njihovi predvodnici su ženke, jer mravi žive u matrijarhatu koji obično vodi jedna kraljica. Ona provodi svoje vreme u parenju i rađanju, i ostavlja čitav posao drugima.

Izvor: Discovery