„Posle dešavanja u Japanu očigledno je da je jedan od glavnih rizika po zdravlje posle nuklearnih nesreća – radioaktivni jod koji se rastvori u pijaćoj vodi. Ljudsko telo ne može da napravi razliku između njega i neradioaktivnog joda jer su hemijski identični, pa se on akumulira u štitnoj žlezdi i na kraju dovede do raka.“, kaže dr Džoel Polak, profesor šumskih biomaterijala. „Materijal koji smo razvili vezuje jod iz vode i tako se može ukloniti iz nje bez rizika po zdravlje ljudi ili okoline.“

Radioaktivna voda curi iz reaktora u Japanu

Novi materijal – kombinacija hemiceluloze, nusprodukta šumskih materijala, i kitosana dobijenog od ljuštura rakova i školjki pretvorenih u prah – ne samo da upija vodu, već može iz nje da izvuče zagađivače poput radioaktivnog joda. Ovaj materijal, koji formira čvrstu penu, poseduje takođe sposobnost da ukloni teške metale – poput arsena – iz vode ili so iz slane vode i tako je načini pogodnom za konzumiranje.

Pena se ponaša kao sunđer u dodiru sa vodom. Za upotrebu na manjim površinama, pena se može koristiti u kesicama nalik na kesice sa čajem. Na većim površinama, voda se može propuštati kroz penu kao kroz filter.

Izvor: Science Daily