Deforestacija je sečenje šuma da bi se dobilo zemljište čijoj nameni šuma nije potrebna. Često se navodi da je krčenje šuma jedan od glavnih uzroka pojačanog efekta staklene bašte: stabla koja su spaljena ispuštaju ugljen-dioksid; a isečena stabla više ne uklanjaju ugljen-dioksid iz atmosfere.

Deforestacija je postala ogroman problem za okruženje zato što troši jedan od Zemljinih najvažnijih prirodnih resursa; povećava koncentraciju ugljen-dioksida u atmosferi, čime značajno utiče na klimatsku promenu; i u isto vreme remeti i uništava stanište hiljada vrsta biljaka i životinja.

Procenjeno je da je oko polovine svih tropskih šuma na svetu – između 7.5 miliona i 8 miliona km2 od početnih 15 do 16 miliona km2 koje su do 1947.godine prekrivale planetu – sada posečeno. Neki naučnici predviđaju da će, osim ako se ne preduzmu neke ozbiljne mere, do 2030.godine ostati samo 10% zdravih šuma i 10% koje će biti u lošem stanju.

Pre desetak godina zemlje koje su najviše bile pogođene deforestacijom su Brazil, Indonezija i Bolivija.