Ponekad, čak i kratkotrajan boravak u prirodi kod nas pokrene najrazličitija razmišljanja I osećanja. Priroda, svojim sadržajem, inspiriše i inicira slobodne asocijacije u umu i tada na površinu isplivavaju nagomilani nesvesni sadržaji. Ovakvi utisci nas često usmere na preispitivanje trenutnih životnih pozicija, ostvarenog stepena zadovoljstva, osećanja ispunjenosti ili vrednovanja ličnog uspeha. Na to, koliko smo zapravo udaljeni od sopstvenog bića, i u skladu sa samim sobom.

Ljudski rast i razvoj je u neposrednoj vezi sa prirodnim okruženjem i to je jedan medjuzavisni  odnos. Ovaj proces koji smo opisali je samo jedna od veza koju gradimo sa prirodom. U toj vezi  nas priroda podseća na to odakle potičemo, da smo deo nje i čemu pripadamo. Gledajući istorijski poreklo svesti, predstave o prirodi se kod svakog čoveka nalaze u nesvesnom.

Cilj ove radionice je ponovno uspostavljanje ravnoteže sa samim sobom, drugim ljudima i prirodnim okruženjem otkrivanjem unutrašnjih potencijala i vrednosti. Čišćenjem emotivnih balasta i nagomilanih sadržaja stvorenih usled nametnutog i ubrzanog načina života. Izgradnja dijadnog odnos sa drugom osobom i prirodnim okruženjem. Postizanje jednostavne, otvorene, jasne i neposredne komunikacije sa čovekom i prirodom, iza koje se ne krijemo, već pokazujemo svoju snagu.

woman-dandelion-nature

Ova radionica je namenjena svim osobama koje već imaju izgradjena uverenja u svom sistemu  vrednosti o uticaju i značaju prirodnog okruženja, kao i onima koji prepoznaju vezu koju grade čovek i prirodna sredina, kako bi u okviru složenog sistema naučili da  deluju slobodno, svesno i autonomno. Kao krajnji rezultat, time  širimo predstavu o ekološkoj sredini i postajemo sposobni da se uključimo u aktivnosti koje održavaju ili restruktuiraju tu sredinu.

Radionica je edukativnog karaktera organizovana kao life coaching trening i edukacija o održivosti životne sredine. Ali pre svega kroz boravak i druženje u prirodi.

U radu se primenjuje koncept transakcione analize  i principi i alati kliringa.

Cena radionice je 2500 dinara po učesniku sa uključenom boravišnom taksom i ručkom.

Svi učesnici dobijaju sertifikat o završenom treningu.

Vreme i mesto održavanja radionice: Subota 10.08.2013 od 10-18h, okupljanje od 9-10h sa pauzom za ručak od 1,5h. Ekokamp Fruška Gora.

Autori i voditelji radionice: Željko Stanković, dipl.ing.organizacionih nauka, urednik i autor E magazina Ekologija; Đoša Zlatanović, dipl. etnolog-antropolog, sertifikovani life coach-Clearing method, praktičar transakcione analize.

Kontakt: Za sve informacije i prijavu

Željko Stanković: e-mail: zeljko@ekologija.rs, tel: 064/08-115-08

Đoša Zlatanović: e-mail:  hoc.loco@yahoo.com tel: 060/160-19-11