Fond braće Rokfeler (RBF), Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) i Erste Banka objavljuju konkurs za „ZELENE IDEJE“ 

 • ·         Na konkurs mogu da se prijave registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, mala preduzeća i preduzetnici i pojedinci
 • ·         Tri najbolje ocenjene inovativne ideje zasnovane na principima održivog razvoja biće nagrađene sa po 8.000 dolara, namenjenih realizaciji ideje
 • ·         Sve tri nagrađene ideje učestvovaće i na Regionalnom forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) uz mogućnost da se takmiče za nagradu od 10.000 dolara
 • ·         Konkurs je otvoren od 18. aprila i trajaće do 15. maja 2013.

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) u partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i Erste Bankom, po prvi put u Srbiji, organizuje Nacionalni forum za „Zelene ideje“, sa ciljem da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje koje su zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom da ostvare značajan uticaj u određenoj lokalnoj zajednici, u svim aspektima održivog razvoja, što podrazumeva:

 • ·         ravnomeran privredni i društveni razvoj uz zaštitu životne sredine
 • ·         usklađivanje ekonomskog rasta i razvoja sa interesom životne sredine i društvenim razvojem po meri čoveka

KRITERIJUMI ZA ODABIR IDEJA:

Projektne ideje koje mogu biti podržane na Nacionalnom forumu za „Zelene ideje“ bi trebalo ravnomerno da obuhvate sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, podjednako imaju društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici, a da istovremeno koriste lokalne resurse. Osim toga, projektne ideje bi trebalo da se uklope u sledeće kriterijume:

 • ·         da je u početnoj fazi;
 • ·         da je jedinstvena i inovativna;
 • ·         da je u potpunosti zasnovana na korišćenju lokalnih resursa;
 • ·         da uključuje detaljan plan zaštite i unapređenja životne sredine;
 • ·         da zapošljava ljude iz lokalne sredine i koristi njihove tradicionalne veštine, kao i da uključuje brigu o zajednici i ulaganje u zajednicu;
 • ·         da postoji nacrt poslovnog plana na koji način će ostvariti rast;
 • ·         da je zasnovana na informacijama o lokalnom tržištu, poznavanju postojece konkurencije tj. komparativne prednosti svoje ideje;
 • ·         da podržava obnavljanje tradicionalne lokalne ekonomije i aktivniju povezanost ljudi sa svojom lokalnom zajednicom;
 • ·         da podržava obnavljanje tradicionalne lokalne ekonomije i povezanost ljudi sa svojom lokalnom zajednicom;

PRIJAVNI FORMULAR

Podnosioci projektnih ideja se na konkurs mogu prijaviti putem Prijavnog formulara, koji se može preuzeti na sajtu BCIF-a www.bcif.org i na portalu Superste www.superste.net.

Popunjen prijavni formular potrebno je poslati do 15. maja 2013. godine do 17 časova, elektronskim putem na adresu:prijave@bcif.org

PROCEDURA DONOŠENJA ODLUKA

Donošenje odluka o tome koje ideje će biti podržane odvija se u dve faze:

 • ·         kancelarija BCIFa će od svih podnetih prijava, a na osnovu kriterijuma navedenih u pozivu, odabrati do 10 podnosilaca prijava koji će biti pozvani da predstave svoje projektne ideje na Nacionalnom forumu, jednodnevnom događaju koji će biti organizovan krajem maja u Beogradu.
 • ·         Učesnici Foruma će svoje projekte i ideje predstaviti pred Selekcionim odborom sastavljenim od stručnjaka iz oblasti ekonomije, ekologije, biznisa, a prezentacije mogu biti usmene, u formi power point-a ili kratkog filma. Selekcioni odbor će odabrati tri najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanim nagradama u iznosu od po 8.000 dolara za realizaciju ideja u svojoj lokalnoj zajednici. Fond za nagrade obezbedili su BCIF (uz podršku RBF-a) i Erste Banka.

Pored nagrade na Nacionalnom forumu, sve tri nagrađene ideje učestvovaće u julu 2013.godine na Regionalnom forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) uz mogućnost da se takmiče za dodatnu nagradu od 10.000 dolara