Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije objavilo je danas javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, koji su od javnog interesa.

Cilj konkursa je jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine i realizacija projekata kojima se doprinosi zaštiti i unapredjnju životne sredine, kao i aktivnosti usmerenih na sprovodjenje Arhuske konvencije koja se odnosi na dostupnost informacija, učešće javnosti u donošnju odluka i pravo na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.

Rok za podnošenje prijava je 25. februar 2014. godine.

Ministarstvo je za realizaciju konkursa obezbedilo 26 miliona dinara, od čega je šest miliona dinara predvidjeno za sprovodjenje projekata koji se odnose na realizaciju Arhuske konvencije.

Odobreni projekti sufinansiraće se sa najviše 900.000 dinara po projektu, a Ministarstvo će finansirati projekte najviše do 80 odsto njihove vrednosti.

Okvirni datum za početak realizacije odabranih projekata je maj 2014.

Detalji o konkursu i potrebnoj dokumentaciji mogu se naći na sajtu Ministarstva životne sredine (www.merz.gov.rs).