Gradska uprava Beograda objavila je danas konkurs za realizaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine, ukupne vrednosti 14 miliona dinara.

Kako se navodi u oglasu, pravo učešća na konkursu “Za lepše lice Grada Beograda” imaju udruženja registrovana u Beogradu, koja se bave zaštitom životne sredine.

Na konkurs se mogu podneti projekti koji se odnose na obrazovanje i popularizaciju zašstite životne sredine i sprovodjenje konkretnih aktivnosti na rešavanju pojedinačnih problema, kao što su akcije čišćenja i uredjenja prostora.

Udruženja mogu konkurisati sa predlozima projekata čija je najmanja vrednost 50.000 dinara, a najviša milion dinara.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od objavljivanja konkursa.

Više na sajtu grada Beograda