Značenje:

Luč ili lučevina – drvo bora

Luča – zrak svetlosti

Početak konkursa

14. mart 2015.

Rok za prijavu radova

19. april 2015.

Rok za dostavljanje radova

24. april 2015.

E-mail: office@centrala.org.rs

www.centrala.org.rs

“Centrala” i radio emisija ZAIR raspisuju konkurs Luč za realizaciju podne, zidne i stone lampe izrađene prvenstveno od drveta i drugih prirodnih materijala kao što su kamen, keramika, staklo.

Cilj ovog konkursa je da se zainteresovani za izradu interesantnih korisnih predmeta okupe sa svojom decom, prijateljima i komšijama i svojim rukama naprave energetski efi kasne svetiljke. Na ovaj način želimo da podstaknemo decu i omladinu da manje vremena provode uz televiziju i računare, da ne ostanu pasivni posmatrači već aktivni učesnici od stvaranja ideje do njene realizacije i upotrebe.

Zainteresovani treba da dostave jednu fotografiju napravljene svetiljke do 19. aprila 2015. godine do 20 časova. Fotografija se šalje u elektronskom obliku u JPG formatu na adresu office@centrala.org.rs. Veličina slike ne treba da bude veća od 700 x 470 pixela. Uz fotografiju treba poslati ime i prezime autora, godinu rođenja i broj telefona. Jedan autor može da predloži više radova.

Izložba radova će se otvoriti 26. aprila 2015. godine u prostoru koji će biti naknadno određen. Na dan otvaranja izložbe biće proglašeni najbolji radovi i dodeljene nagrade u obliku materijala.

Prispele radove ocenjivaće komisija u kojoj će biti profesori Fakulteta primenjenih umetnosti. Na osnovu predloga komisije autori odabranih radova biće pozvani da do 24. aprila dostave radove organizatoru. Lampe koje budu izložene mora da budu funkcionalne.

Izložba radova će biti otvorena najverovatnije 3 dana. Posle zatvaranja izložbe radovi će se vratiti autoru.

Poželjno je prisustvo autora na otvaranju izložbe. Autori snose troskove slanja radova u oba smera.