S obzirom na to da se procenjuje da će rezerve uglja koje Srbija poseduje biti istrošene u periodu od 2030. do 2050. godine, a da nas u narednih 20 godina očekuje znatan rast potrošnje električne energije, od preko 60 procenata, Srbija mora da nađe alternativne izvore snabdevanja energijom.

Prema rečima Srećka Ševića, na teritoriji grada Beograda dnevno se proizvede preko 1800 tona komunalnog otpada, odnosno svaki stanovnik glavnog rada u proseku produkuje 1.14 kilograma dnevno ovog potencijalnog izvora energije.  Iz tih razloga komunalni otpad mogao bi da se koristi kao obnovljivi izvor energije i da predstavlja jedno od rešenja problema sigurnog snabdevanja i racionalne potrošnje energije.

Na panel diskusiji su učestvovali: mr Bojan Kovačić, zamenik direktora Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, dr Aleksandar Jovović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, Srećko Šević, načelnik odeljenja za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, Uprava grada Beograda, Nenad Dograjić, direktor kompanije Global Intercontinental Utilities BGD d.o.o, i Jovanka Arsić – Karišić, predsednik Upravnog odbora Centralno-evropski foruma za razvoj CEDEF .

Prema rečima mr Bojana Kovačića, konverzija otpada u energiju nameće tri važna pitanja. „Pre svega bitan je regulatorno-pravni okvir, tržišni uslovi i pitanja koja se odnose na javno mnjenje. Otvara se mogućnost korišćenja fondova Evropske Unije. Recimo, Poljska planira izgradnju jedanaest „waste to energy“ postrojenja finansiranih iz fondova EU. Još jedan način finansiranja je mogućnost javno-privatnog partnerstva“, naglasio je Kovačić i naveo primer Stokholma koji iskorišćava celokupan otpad iz domaćinstava.

Povod za organizaciju panel diskusije je nagradni konkurs CEDEFa za najbolji novinarski prilog na temu“Komunalni otpad kao energent“. Konkurs će biti otvoren do 30. aprila 2012. godine i uzeće u obzir svenovinarske radove objavljene na ovu temu u periodu  od 01. oktobra 2011. do 30. aprila 2012. godine. Pokrovitelj nagradnog konkursa je kompanija Global Intercontinental Utilities BGD d.o.o. Nagrada za tri prvoplasirana novinarska priloga je studijsko putovanje u Mančester, englesko predstavništvo  Global Intercontinental Group, i posetu stadionu Old Trafford. Prezentacije sa panel diskusije i propozicije konkursa možete pronaći na sajtu www.cedeforum.org