Komitet koji nadgleda područja proglašena svetskom kulturnom baštinom podneo je ove nedelje, tokom 37-og zasedanja komiteta za svetsku baštinu, zahtev za ukidanje dozvola za naftna istraživanja u  Nacionalnom parku Virunga u Demokratskoj Republici Kongo. Neke od pomenutih dozvola trenutno poseduju međunarodne naftne kompanije, uključujući „Soco International PLC“ iz Velike Britanije i francuski naftni gigant „Total SA“.

Komitet za svetsku baštinu, koji čini rotirajuća grupa zemalja koja upravlja UNESCO listom područja Svetske baštine, izjavio je da je duboko zabrinut da bi nacionalni park Virunga mogao biti zvanično uklonjen sa liste ili da može doći do promene zakona što bi omogućilo eksploataciju nafte na 85% teritorije parka. Komitet je takođe skrenuo pažnju zemljama članicama na obaveze koje imaju kao potpisnice Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine.

Nacionalni park Virunga, koji se nalazi na istoku Demokratske Republike Kongo, je najstariji nacionalni park u Africi i jedno od prvih područja svetske baštine na tom kontinentu. Upisan je na listu 1979. godine kada su prepoznati njegovi izuzetno vredni predeli između ostalog zato što tu živi više vrsta nego na bilo kojoj drugoj lokaciji na afričkom kontinentu.

virunga_campaign_logo_autor WWF

„Virunga Nacionalni park je jedno od poslednjih mesta na Zemlji gde treba tražiti naftu,“ rekla je René Ngongo, zakonodavni savetnik za rudarstvo i iskopavanja u WWF-DRC. Park je od svetske važnosti za očuvanje prirode i ključan je za dobrobit stanovništva koje živi oko njega. Podstičemo alternativne vidove razvoja koji su dugoročno održivi – razvoja koji obezbeđuje prave koristi za lokalne zajednice i ne preti ugroženim vrstama.“

Organizacije koje se bave zaštitom prirode upozoravaju da bi istraživanje nafte moglo dovesti do gubitka statusa područja svetske baštine i opasnosti po lokalno stanovništvo i retke vrste u parku. Kompanija „Total SA“ je prošlog meseca obećala da će poštovati trenutne granica parka, ali da nastavlja eksploataciju odmah iza njegovih granica dok se kompanija „Soco International PLC“ nije obavezala na poštovanje integriteta parka.

Komitet je podstakao vlade na odluku da „urade najviše što mogu kako bi osigurali da kompanije koje se bave rudarstvom i eksploatacijom nafte osnovane na teritoriji tih država ne oštete prirodna bogatstva područja koja su proglašena svetskom baštinom.“