Termin klimatska promena se često koristi uporedo sa terminom globalno zagrevanje, ali fraza ‘klimatska promena’ bi trebalo da bude prvi izbor pri opisu promena zato što ih ne ograničava samo na rast temperature.

Klimatska promena se odnosi na bilo koju značajnu promenu u klimi (kao što su temperatura, padavine ili vetar) koja traje u dužem periodu (decenije ili duže). Uzrok klimatskim promenama treba tražiti u: prirodnim faktorima, kao što su promene u sunčevom intezitetu ili spore promene u Zemljinoj orbiti oko Sunca; prirodnim procesima unutar klimatskog sistema (npr. promene u strujama okeana); i u ljudskim aktivnostima koje menjaju sastav atmosfere (sagorevanjem fosilnih goriva) i površinu zemlje (npr. seča šuma, pošumljavanje, urbanizacija, širenje pustinje, itd…).