U utorak, 25. juna, ispred Maksi diskonta u Ustaničkoj 66, Zelena omladina Srbije organizuje uličnu akciju “Kesa – Ne hvala” kako bi se skrenula pažnja na štetnost plastičnih kesa na planetu i ukazalo na neke od veoma jednostavnih načina da se zagađenje prouzrokovano ovim faktorom umanji.

91

Usled prekomerne upotrebe i neadekvatnog odlaganja plastičnih kesa milioni biljaka i životinja ispaštaju i ovom akcijom želimo da ukratko informisemo ljude o katastrofalnom uticaju koji kese imaju na čitavu prirodu i motivisemo ih da pomognu u smanjenju tog zagađenja.. Većina plastičnih kesa završi u rekama, morima i na kraju okeanima gde dovodi do smrti riba koje se u njih upletu ili ih greškom pojedu. Uz to, prilikom proizvodnje plastičnih kesa dolazi do oslobađanja velikih količina ugljen-dioksida koji ima negativan uticaj na atmosferu.

Kako je prosečna upotreba plastične kese gotovo deset miliona puta kraća od vremena koje je potrebno da se ona razgradi u prirodi i kako sve plastične kese ikada proizvedene još uvek prebivaju negde u prirodi, potrebno je najpre smanjiti, a onda po mogućstvu i u potpunosti ukinuti proizvodnju i potrošnju plastičnih kesa i zameniti ih cegerima, rančevima ili nekim drugim dugotrajnim “nosećim” sredstvima.