Karbonski otisak predstavlja ukupnu količinu GHG emisija proizvedenih direktno i indirektno od strane individue, organizacije, događaja ili produkta. Karbonski otisak je mera našeg uticaja na životnu sredinu i klimatske promene, a izražava se u tonama (ili kilogramima) ekvivalenata ugljen-dioksida.