Cilj akcije je ukazivanje na problem stvaranja prevelike količine otpаdа na teritoriji grada Novog Sada i podizanje ekološke svesti građana o potrebi rаzvrstаvаnjа otpаdа i njegove reciklаže.

Takođe, jedan od ciljeva kampanje je i podsticanje regulative na lokalnom nivou koja će omogućiti razvrstavanje otpada i reciklažu po domaćinstvima na teritorija grada Novog Sada.

Tim povodom svaki građanin/-ka koji donesu iskorišćene plastične boce, limenke ili elektronski/električni otpad dobiće jedan eko dar i edukativni flajer o pravilnom razvrstavanju otpada.

Posetioci će imati priliku da u okviru kampanje pogledaju i jedinstvenu izložbu (skulpturu od otpada) novosadskog umetnika Mihaila Karanovića Belog, pod nazivom BLACKLIGHT#2, koja će prikazati kreativnu upotrebu otpada.

Kampanja će biti održana u Saletli Dunavskog parka u Novom Sadu, 13. oktobra (subota), od 11 do 17 časova.

U okviru programa kampanje predviđene su sledeće aktivnosti:
Postavljanje promo pulta, u stilu vojvođanske kućice, na kojem će se deliti eko darovi,

Podela promo materijala – edukativnih flajera sa kratkim uputstvom o pravilnom razvrstavanju kućnog otpada,

Postavljanje namenskih kontejnera za prikupljanje PET ambalaže (plastičnih boca), limenki, elektronskog i električnog otpada,

Na dan kampanje biće sprovedeno anektiranje građana o poznavanju problema prevelikog stvaranja otpada i neophodnosti njegovog razvrstavanja i reciklaže, Jedan od ključnih elemenata je aktivno uključivanje građana u kampanju, s obzirom na to da svako ko želi da dobije eko dar treba da donese iskorišćenu PET ambalažu, limenke, elektronski ili električni otpada koji će se odlagati u namenske kontejnere,

Izložba na kojoj će biti prikazano kako se na kreativan način može upotrebiti otpad,

Nakon završetka aktivnosti u Saletli Dunavskog parka, izložba „BLACKLIGHT#2“ biće poklonjena školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović” u Novom Sadu koja se bavi skupljanjem otpada i reciklažom u okviru svog reciklažnog centra.