Iako nikad nisam razmišljao o tome kako voziti biciklu u suknji, izgleda da mnogo njih jeste jer je ovaj video videlo već oko 2.5 miliona (pretpostavljam) žena. Pogledajte ovaj video sa praktičnim i jeftinim savetom koji zahteva da imate kod sebe samo novčić i gumicu za tegle: