Zahtevi ekonomičnosti poslovanja, poslovno tržište, ekološko zakonodavstvo, ali i potrošači širom sveta sve više zahtevaju od kompanija odgovornost prema životnoj sredini. Zbog toga se mnoge kompanije sve češće usmeravaju ka upotrebi alternativnih izvora energije. Korišćenje novih i obnovljivih izvora energije kompanijama pruža višestruke koristi, od smanjenja emisije gasova staklene bašte do ostvarivanja značajnih ušteda.

Kompanija Strauss Adriatic čuvena je po brendu Doncafé i proizvodima od kafe, zbog čega tokom svake godine uveze i preradi velike količine sirove kafe. Tokom tog procesa, preostane oko 140t kafene plevice, koja zapravo predstavlja nus proizvod. Tako dobijena kafena plevica, briketira se u cilindrične presovane komade. U traganju za adekvatnim načinima da ponovo iskoristi otpad iz procesa prerade kafe, istraživanja u laboratorijama Instituta Vinča i Mašinskog fakulteta pokazala su izuzetnu toplotnu moć kafene plevice, tačnije briketa kafene plevice, koji predstavlja klasičan primer biomase. Ta otkrića podstakla su tehnički sektor ove kompanije, pod vođstvom inženjera Nemanje Mašića, da u saradnji sa Inovacionim Centrom Mašinskog fakulteta izradi projekat kotlarnice za sagorevanje briketa kafe, čime bi fabrika Strauss Adriatic u Šimanovcima dobila jedinstven način grejanja. Tokom izrade projekta, utvrđeno je da je proizvodnja od 140t kafene plevice dovoljna za okvirno tri meseca grejanja, pa je kotlarnica projektovana tako da sagorava i druge vrste biomase.

Ova regionalno jedinstvena ideja grejanja fabrike u Šimanovcima na briket kafene plevice, predstavljena je i na 8. operacionom sastanku Strauss Group-a u Izraelu, gde je odobrena investicija za realizaciju ovog projekta. Zahvaljujući uštedama koje ovaj sistem grejanja donosi, a koje iznose između 65 i 90 hiljada evra, početna investicija isplatiće se za manje od godinu i po dana. Takođe, važna prednost ovog sistema grejajnja jeste i smanjanje emisije ugljen-dioksida u atmosferu za 341t, tačnije za 14%, u poređenju sa prethodnom godinom.