Postavljanje nove vrste fotovoltaičnog materijala na konvencionalne solarne ćelije može povećati proizvodnju energije za 50%. Naučnici sa Stenford univerziteta su ubacili materijal po nazivu perovskit na silikonsku solarnu ćeliju, čime je potvrdu dobila ideja o jeftinom povećanju efikasnosti proizvodnje solarne energije.

Perovskiti su materijali uglavnom kristalne strukture i u sebi sadrže materijale kojih ima u izobilju i jeftini su: amonijak, jod, olovo…

Još od 2009.godine naučnici dokazuju fotovoltaični potencijal perovskita. Zaključci su da perovskiti konvertuju određene delove solarnog spektruma u struju efikasnije od silikona, i obratno, tako da je najveći dobitak u upotrebi perovskita bi bio da pojača a ne da zameni silikon u solarnim ćelijama.

Naučnici su jeftinu silikonsku ćeliju sa njenom efikasnošću od 11,4% povećali na 17% dodavanjem ćelije od perovskita. Ipak, dosta rada je ostalo pre nego što takve ćelije dospu na tržište. Solarne ćelije od perovskita ne traju dugo, a naučnici i dalje pokušavaju da razviju verzije koje ne koriste otrovno olovo.

Perovskiti mogu biti blagodat za solarnu industriju. Naučnici veruju da će ćelije od perovskita i silikona konvertovati preko 30% sunčeve energije u struju. Takav pomak bi smanjio broj instaliranih solarnih panela, čime bi se dosta smanjili i troškovi.

Izvor: Technology review