Ovaj komentar posvećen je Goranu Kajdiću iz Karavukova – malom čoveku koji je učinio veliko delo za Karavukovo.

Godinama unazad svi putnici koji su iz Odžaka išli drumom prema Bogojevu preko Karavukova , državnoj granici sa Hrvatskom i Evropskoj uniji, prešavši most na Kanalu DTD kod Karavukova, na stotinak metara od prvog reda kuća, mogli su da vide ogromnu divlju deponiju neposredno uz drum , koja je i često gorela i stvarala velike stubove gustog dima. Godinama su građani Karavukova sami sebi pravili velike probleme ne poštujući odluku da se smeće odlaže na zvaničnom smetlištu koje se nalazi nekoliko stotina metara dalje i, što je vrlo bitno, do kojeg postoji asfaltiran put. Naravno, bilo je mnogo lakše istovariti smeće neposredno posle skretanja sa druma Karavukovo-Bogojevo. Vremenom se nakupljalo toliko smeća da je postepeno dolazilo do zatvaranja puta prema zvaničnom smetlištu, tako da se smeće praktično nekada istovaralo i na drum Karavukovo -Bogojevo. Veliki ekološki problem je bilo često pojava da su sakupljači sekundarnih sirovina paljenjem smeća pokušavali da dođu do sekundarnih sirovina , najčešće gvožđa i bakra, pa je deponija gorela danima i stvarala nesnosni smrad i otežavala disanje građana Karavukova. Veliki dim , kombinovan sa nepovoljnim pravcem duvanja vetra, često je građanima Karavukova danima i nedeljama stvarao probleme jer praktično nisu smeli da otvore prozore.

karavuko_deponija1

Decembra 2013. potekla je inicijativa da se deponija uredi. Tadašnji direktor JKP „Usluge“ Čedomir Jovanović i njegovi saradnici Nikola Orlić i Dragan Hrnjak obezbedili su mehanizaciju da se ružna slika divlje deponije eliminiše, Deo smeća je premešten na zvanično smetlište, a ostatak je razastrt po okolnom terenu. Na ovaj način je ranije „rešavan“ problem ove divlje deponije, ali se , kao i u ranijim periodima ili kao u drugim mestima, dešavalo da priča počne od ovakvog početka, a da kraj bude kao opis na početku ovog teksta.

Ključni „igrač“ u ovoj priči je Goran Kajdić. On je pri uređenju divlje deponije postigao dogovor sa čelnicima JKP „Usluge“ i Mesnom zajednicom Karavukovo da na sebe preuzme obavezu dežurstva na lokaciji divlje deponije, odnosno zvaničnog smetlišta i nikome ne dozvoli da započne deponovanje smeća gde mu nije mesto. Njegovo jednogodišnje angažovanje dalo je odlične rezultate.

kajdic

Na njegov poziv, predstavnici Ekološkog pokreta Odžaka obišli su pomenutu lokaciju i prosto nisu mogli da veruju očima da je onaj cirkus od smeća uklonjen i da sada teren gde se nekada nalazila velika divlja deponija izgleda sasvim drugačije. Neverovatna je razlika između onoga što je bilo i ovoga što se vidi danas. Teren je skoro idealno čist. Mestimično još uvek postoje ostaci smeća, ali, kako je rekao Goran Kajdić, to će njegovim radom i organizovanjem radnih akcija biti postepeno dovedeno do stanja da niko neće moći da pomisli da je tu bila ogromna divlja deponija koja je pretila da se „ulije“ u Kanal DTD. Goran Kajdić takođe organizuje postepeno prekrivanje terena slojem zemlje i planira pošumljavanje terena sada već bivše deponije. Najvažnije je da svojim prisustvom sprečava česta paljenja smeća i stvaranje dima. To sa desilo samo jednom i to kada su lopovi pokrali prikupljene sekundarne sirovine , pa su paljenjem smeća pokušali da prikriju tragove.

karavuko_deponija2

Ovaj komentar pišemo zbog odnosa ljudi iz JKP „Usluge“, Mesne zajednice Karavukovo i lokalne samouprave prema Goranu Kajdiću. Goranu su obećali da će za posao koji obavlja dobijati određenu nadoknadu. Nažalost, jedina nadoknada je mala suma koju on dobija prodajom sekundarnih sirovina koje izvuče iz smeća, a uglavnom je to PET ambalaža. Goran se žali da ga na terenu često biju sunce, vetar, kiša, sneg i da nema gde da se skloni, malo odmori ili sedne da nešto pojede ili popije.

Ovim komentarom želimo da javno pohvalimo angažovanje Gorana Kajdića, da mu odamo priznanje da je svojim angažovanjem doprineo i sprečio ponovno stvaranje dugogodišnje ružne slike iza mosta na Kanalu DTD u Karavukovu i da apelujemo na JKP „Uslugu“, Mesnu zajednicu Karavukovo i lokalnu samoupravu da nađu mogućnost da Goranu Kajdiću obezbedi neku kućicu ili stari kiosk u koji bo mogao da se skloni od nevremena , da se malo odmori ili boravkom u kućici spreči krađu sortiranih sekundarnih sirovina, ali i da mu se obezbedi neka naknada – bilo direktna novčana ( iz prihoda Mesne zajednice Karavukovo, Fonda za zaštitu životne sredine , tekuće budžetske rezerve ili nekog drugog izvora) ili da mu se obezbedi korišćenje i plati vozilo kojim bi se sakupljala PET ambalaža koju građani Karavukova odlažu u namenske kontejnere za odlaganje PET ambalaže. Prodajom ove ambalaže Goran bi sebi priuštio određena finansijska sredstva. Građani Karavukova bi mogli da podrže svog sugrađana tako što bi pre odlaganja PET flaša i balona sa flaša i balona skinuli čep i flaše i balone pre ubacivanja u kontejner gaženjem spljoštili. Čepove mogu da sakupe, daju deci iz komšiluka da odnesu u školu za akciju „Čepom do osmeha“. Mislimo da bi prema ovom čoveku bilo fer da se postupi na ovaj način, jer je on svojim angažovanjem uradio mnogo više od plaćenih lica u JKP „Usluzi“, Mesnoj zajednici Karavukovo ili Odeljenju za zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Odžaci, koji i ne znaju koliko kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i papira ima na teritoriji opštine – što su pokazali na poslednjem sastanku Zelenog saveta. Isto važi i za člana Opštinskog veća opštine Odžaci koji je zadužen za pitanja komunalnih delatnosti i zaštite životne sredine.
Takođe apelujemo da se za ovaj teren obezbede sadnice i da se na proleće izvrši pošumljavanje.

EKOLOŠKI POKRET ODžAKA