Organizacija civilnog društva PROAKTIV u okviru realizacije projekta „Proaktivni mladi u ruralnim sredinama“
Objavljuje:

JAVNI POZIV
za učestvovanje u programu

Organizacija civilnog društva PROAKTIV u saradnji sa Grupom KOBRA, pokreće projekat namenjen osnaživanju kapaciteta mladih na selu, kroz aktivnosti podizanja znanja iz oblasti upravljanja farmom i vođenja sopstvenog biznisa, sa posebnim osvrtom na podizanje znanja iz oblasti organske proizvodnje.

Pravo prijave imaju poljoprivredna gazdinstva iz Nišavskog okruga, pri čemu su mladi poljoprivrednici prioritetna ciljna grupa.

Program će kroz teorijske i praktične obuke ostvariti merljive i održive rezultate:
– teorijske obuke podrazumevaju set obuka/treninga iz različitih oblasti upravljanja farmom kroz sledeće treninge: zdrava hrana, organska proizvodnja, održivo domaćinstvo, brendiranje proizvoda, komunikacijske veštine.
– praktične obuke će biti izvedene na oglednom dobru koje obezbeđuje nosilac projekta

U skladu sa nevedenim, orgaizacija PROAKTIV poziva sve zainteresovane da se prijave za ućešće u programu najkasnije do 15.10.2014. godine. Na osnovu popunjenog upitnika, koji možete preuzeti sa sajta Proaktiva (www.proaktiv.org.rs), komisija sastavljena od eksperata iz različitih oblasti će odabrati 20 učesnika programa.

Zainteresovani kandidati treba da do 15.10.2014. dostave popunjenu prijavu (sa pratećom dokumentacijom) na adresu Obrenovićeva 59/4/44, 18000 Niš ili putem maila prijava@proaktiv.org.rs.
Komisija će odabrati učesnike projekta do 20.10.2014. i obavestiti ih pisanim i usmenim putem.

Teorijske obuke će se izvoditi na lokaciji koja bude odabrana u skladu sa teritorijalnim rasporedom učesnika. Svi troškovi vezani za teorijske i praktične obuke nastali kroz aktivnosti projekta biće pokriveni od strane organizatora.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 018/244894 ili email adrese prijava@proaktiv.org.rs

Ukoliko i vi prepoznajete proizvodnju organske hrane kao šansu za unapređenje Vašeg poslovanja i zdravijeg života Vas i Vaše porodice

PRIDRUŽITE NAM SE!!!