U Novom Sadu je zelenih površina i parkova sve manje. Zamenjuju ih beton, asfalt, parkinzi i kolovozi i život u gradu leti postaje sve nesnosniji i suroviji ne samo za ljude već i za ostali živi svet!

22_07_2014_02

21. jula 2014. godine stanovnici Novog Sada putem medija saznali su da je započeta izgradnja javnog parkirališta od (prema navodima) 150 parking mesta kod SPENS-a (Bul. cara Lazara). Generalnim planom Novog Sada do 2021. godine izričito je predviđeno da se štite i revitalizuju postojeći zeleni prostori, a da se ozelenjavaju slobodni prostori u svim namenama – izgradnja javnog parkirališta sa asfaltnom (ili sličnom) podlogom je je u direktnoj suprotnosti sa ovom odredbom:

“U nemogućnosti formiranja značajnijih novih zelenih prostora, uslovljava se zaštita i revitalizacija postojećih i ozelenjavanje slobodnih prostora u svim namenama.”Generalni plan Novog Sada do 2021. godine – Namena površina

Ova površina je do tada predstavljala zelenu površinu (trava/drveće) i važećim urbanističkim planovima koji su dostupni na sajtu JP Urbanizam NIJE predviđena za izgradnju bilo kakvih javnih parkirališta!

„Rešavanje stacionarnog saobraćaja planira se izgradnjom parkinga i garaža… u bloku između ulica Lasla Gala i Braće Ribnikar… u bloku između Bulevara Oslobođenja i ulica Vase Pelagića, Augusta Cesarca i Jevrejske, spratnosti Su+P+1, kapaciteta 250 parking mesta… izgradnja javne garaže na mestu postojeće kod Sportskog i poslovnog centra „Vojvodina“, spratnosti Po+P+4, kapaciteta 450 parking mesta…“Plan generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu, br 1.7.8/2010 (Sl. List Grada Novog Sada br. 40/2011 i 30/2012-ispravka)

Novom Sadu su potrebne zelene površine, a ne dodatna motivacija za kupovinu automobila čiji je broj u poslednjih 10 godina porastao za gotovo 30.000 i koje nemamo više gde da smestimo, koji zagađuju vazduh, prave buku, gužve, okupiraju javne površine i stvaraju dodatni rizik u saobraćaju!

Do trenutka kad sam primio ovaj mejl, ovaj poziv su potpisale sledeće organizacije:

– Novosadska biciklistička inicijativa

– Udruženje za bezbednost dece u saobraćaju

– Centar za pristupačnost

– Strukovno udruzenje policije dr Rudolf Arčibald Rajs

– Inžinjeri zaštite životne sredine

– Udruženje za očuvanje tradicije i unapređenje sporta 

Ukoliko ste iz Novog Sada, priključite se ovoj inicijativi.