Erik Vali je francuski fotograf koji je prepoznatljiv po neverovatnim fotografijama koje se mogu videti u National Geographic magazinu. Njegovo poslednje delo je foto dokumentarni projekat o ljudima koji su otišli iz gradova u prirodu i žive “van mreže“. Projekat nosi naziv Off the grid (van mreže).

U Americi, sve više ljudi napušta gradove i odlazi da živi u prirodu. Ovi ljudi svesno napuštaju savremeno društvo u kome se više ne prepoznaju. Oni za sebe stvaraju nov način života negde daleko od prenaseljenih gradova, stresova i vladavine konzumerizma i žive u harmoniji sa prirodom poštujući njene osnovne vrednosti. Erik Vali je proveo nekoliko godina sa njima i kroz fotografije nam približava ovakav način života.

7_evotg3

7_evotg5

7_evotg6

7_evotg15

Više na sajtu Eko kuće