Uz to, kako kaže, njegov izum emisiju štetnih gasova, poput ugljen-monoksida, smanjuje skoro tri puta u odnosu na klasične savremene motore.

Kako je Tanjugu izjavio Pešić, kome ovo nije prvi pronalazak, uređaj je prošao brojna ispitivanja na Mašinskom fakultetu u Nišu čiji su rezultati veoma ohrabrujući pa ga uskoro očekuje i serijska proizvodnja.

pirocanac

“Interesantno je da su rezultati ovog uređaja bolji na starijim motorima, koji se najviše i voze na našem području. Tako sam ugradnjom ovog uređaja na starom traktoru ‘IMT’ uspeo da ostvarim uštedu goriva od preko 50 posto što je zaista izvanredan rezultat”, priča Pešić.

“Reaktor se ugrađuje u izduvni sistem motora. Sastavni deo je i posuda u koju se sipa destilovana voda koja je neophodna za rad reaktora, a ugrađuje se i sistem termootpornih creva i specijalni usisnik koji se montira u usisnu granu automobila”, kaže on i dodaje da su rezultati takođe impresivni i kada je reč o emisiji štetnih gasova.

“Za vreme rada motora imate sijaset gasova koji nastaju, koji su zapaljivi, a ne koriste se za dobijanje energije u samom motoru. Ovaj uređaj potpomaže da i ti gasovi budu spaljeni u samom cilindru motora tako da na izduvu skoro da nema nikakvog dima. Prilikom ispitivanja na Mašinskom fakultetu u Nišu emisija ugljen-monoksida u motoru u kome je ugrađen reaktor od 9 procenata, smanjena skoro tri puta na 3,14”, objašnjava Pešić, koji je završio Elektrotehničku školu u Nišu i studirao na Elektronskom fakultetu u Nišu.

Više na B92