SRBIJA svakodnevno plaća ceh jer ne postoji efikasan sistem upravljanja stočnim otpadom, otpadom od krvi, uginulom stokom. To ne datira od juče. Već više od 20 godina naša država nema kapaciteta da reši ovaj problem.

To je potencijalno veliki rizik po zdravlje ljudi jer je uginula stoka, koja i po nedelju dana truli po farmama i imanjima, izvor zaraze. Postoji opasnost širenja bolesti koje više ne postoje u savremenim društvima.

Mora se pronaći rešenje u boljoj i efikasnijoj saradnji kafilerija sa klanicama, uvoznicima i uzgajivačima, kako bi se došlo do rešenja. Ništa se neće učiniti ukoliko se samo budu tražili krivci i prebacivala odgovornost, bez uspostavljanja novog sistema.

U razvijenim i uređenim zemljama, taj otpad se koristi, na primer, i za proizvodnju električne energije. Dakle, nužno je razmisliti i o alternativnim načinima njegove prerade.

I mi Zeleni stojimo na raspolaganju državi sa svojim kontaktima u sestrinskim organizacijama širom Evropske unije. U Srbiji, kada su ovakve teme u pitanju, ne bismo smeli da budemo u rovovima vlasti i opozicije. Moraju se prevazići političke sujete i naše razlike kako bi se angažovali svi koji znaju i mogu da pomognu.

Izvor: Novosti