Beograd, 29. novembar 2012 – Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda i UNDP Srbija organizovali su javnu debatu na temu intenzivnije upotrebe bicikala u saobraćaju u Beogradu. Na debati su predstavljene nove inicijative i aktivnosti Sekretarijata za saobraćaj i UNDP Srbija na planu promovisanja bicikla kao prevoznog sredstva u gradu, a posebna
pažnja posvećena je uvođenju novih Zona 30, pogodnih i za vožnju bicikla, i zone usporenog saobraćaja na Zemunskom keju, kao i formiranju posebne komisije koja će se baviti promovisanjem upotebe bicikla u urbanom saobraćaju u Beogradu. Komisiju će, osim predstavnika Sekretarijata za saobraćaj, činiti i predstavnici relevantnih biciklističkih
organizacija i predstavnici poslovnog sektora, zainteresovani za ovu oblast.

„Bicikl je deo kulture i način života za mnoge stanovnike Evropskih gradova i nema razloga da tako ne bude i u Beogradu. Mali procenat korisnika bicikla kao prevoznog sredstva ohrabrio nas je da učinimo dodatne napore i izgradnjom novih biciklističkih staza, promocijom vožnje bicikla uvedemo bicikl u red prevoznih sredstava Beograda. Oformili smo i komisiju koja će se baviti biciklizmom u Beogradu, a kako bismo uključili sve zainteresovane grupe i pojedince u razvoj biciklističkog saobraćaja otvorili smo i e-mail adresu biciklirajbeogradom@beograd.gov.rs, na koju svi građani mogu da upute predloge koji se odnose na unapređenje i razvoj biciklističkog saobraćaja u Beogradu. Komisija će identifikovati probleme sa kojima se susreću biciklisti i predložiti kratkoročne i dugoročne mere za razvoj biciklističkog saobraćaja u Beogradu u okviru celokupnog sistema saobraćaja“ rekao je gospodin Bojan Bovan, sekretar za saobraćaj grada Beograda.

„Program Ujedinjenih nacija za razvoj kroz projekat koji pruža podršku u poboljšanju održivog saobraćaja u Beogradu podržava Grad u svojim naporima da pospeši učešće bicikla u saobraćaju, kao i da poboljša bezbednost kako biciklista tako i svih učesnika u saobraćaju. Projekat svoju podršku pruža kroz kampanju koja traje već godinu dana, a koja
za cilj ima da promoviše bicikl kao prevozno sredstvo u gradu. Ova debata je samo jedna u nizu aktivnosti u okviru kampanje Vozimo Bicikl Beogradom“ rekao je gospodin Vilijam S. Infante, stalni predstavnik UNDP u Srbiji.

Da podsetimo, već skoro dve godine UNDP Srbija, Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, sprovode projekat „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“ sa ciljem da se poboljša infrastruktura upravljanja saobraćajem i podrži ekološki održiv razvoj Beograda. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazali su da je u Beogradu vožnja bicikla popularna rekreativna aktivnost, ali da samo mali procenat građana koristi bicikl kao prevozno sredstvo. Studenti i zaposleni retko voze bicikl, a kao najčešće prepreke u korišćenju bicikla kao glavnog prevoznog sredstva, ističu bezbednost u saobraćaju i nedostatak biciklističkih staza.