U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, 15. novembra 2013. godine, održana je prezentacija projekta INOVACIJA PRОIZVОDА  KRОZ  PRIMENU ЕKО-DIZАЈNA  U  DUNАVSKОM RЕGIОNU – DanubePIE.

za-medije

Održana prezentacija (ali i buduća edukacija) projekta je namenjena za preduzeća koja posluju u oblastima povezanim sa ambalažom i pakovanjem, kao i onima koja posluju u svim proizvodnim sektorima a imaju potrebu za unapređenjem primene ekodizajn pristupa u svom poslovanju i žele da se uključe u besplatan trening ekodizajna.

Članovi projektnog tima: Doc. dr Mladen Radišić i Vladimir Nikić, i stručni saradnik, Ivan Ivanović, su najpre predstavili osnovne ciljeve projekta sa naglaskom na predstojeću besplatnu edukaciju, a zatim i izvršili intervjuisanje zainteresovanih preduzeća za edukaciju i učešće u projektu o inoviranju sopstvenih proizvoda korišćenjem principa eko-dizajna.

Važne napomene:

  • Prvi u nizu treninga “Primena eko dizajn koncepta” biće održan u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, u petak, 20.12.2013. (11-14 časova).
  • Preduzeća koje žele da se prijave za besplatnu edukaciju o eko-dizajnu treba da popune formular o učešću na projektu – putem sledećeg linka, a takođe mogu da preuzmu flajer sa informacijama o projektu – putem sledećeg linka.

Informacije o projektu možete pratiti na facebook stranici www.facebook.com/DanubePIE, a za sve dodatne informacije i za učešće u projektu obratite se na sledeće kontakte:

doc. dr Mladen Radišić, član projektnog tima: 064 144 70 48

Vladimir Nikić, član projektnog tima: 063 11 33 012

e – mail: danubepie@uns.ac.rs