Zelena omladina Srbije održala je danas uličnu akciju ‘’I seme ubijaju, zar ne?’’ na kojoj je građanima izložila problem genetske modifikacije semena, posebno probleme terminator gena, patentiranja i monopolizacije semena, što negativno utiče na celokupnu proizvodnju hrane u svetu.

Akcija je održana u okviru obeležavanja Dana slobode semena od 2. do 16. oktobra.

A šta je problem? Proizvodnja semena poslednjih godina biva sve više i više monopolizovana od strane svega nekoliko privatnih korporacija. Monopolizacija semena dovodi do toga da se genetski materijal semena ujednačava i time gubi raznolikost nastalu prirodnom evolucijom, da uzgajivači semena postaju zavisni od korporacija jer im se zakonskim regulativama Zakona o patentima zabranjuje slobodna trgovima i razmena semena. Problem predstavlja i takozvani Terminator gen koji se ubacuje u seme i izaziva sterilitet i nemogućnost prirodne reprodukcije, samim tim uzgajivači semena svake godine moraju nanovo da kupuju seme od korporativnih proizvođača.

Procesi modifikacije i monopolizacije u proizvodnji i trgovni semenim materijalom neumitno dovode do istih po pitanju hrane. Pored pitanja kvaliteta hrane, mora se postaviti i pitanje njene distribucije, tržišne vrednosti i monopolizacije.
Sloboda semena je globalna inicijativa koja se zalaže protiv genetske modifikacije semena, protiv Terminator gena, protiv monopolizacije tržišta semena i patentiranja genetskog materala, protiv nestanka diverziteta život sveta i
istrebljivanja biljnih i životinjskih vrsta.

Na akciji su osim aktivista Zelene omladine Srbije prisustvovali i aktivisti iz drugih evropskih zemalja.