Krovni ili kako ih još zovu zeleni vrtovi odavno su prisutni u svetskim metropolama koje na ovaj način pokušavaju da ublaže probleme očuvanja životne sredine. U njima se donose propisi i finansiraju takozvani eko-frendli projekti. U Beogradu ove ideje još nisu zaživele iako su čitav Novi Beograd i Konjarnik veoma pogodan da na njihovim zgradama nastanu zelene oaze.

Najjednostavnije rečeno, reč je o prostoru na krovu ili na terasi koji je uređen kao vrt.

– Najefikasnije je kada su krovni vrtovi izgrađeni na ravnim krovovima, kakvi se često javljaju na mnogim komercijalnim, institucionalnim i industrijskim objektima. Novi Beograd je tipičan primer. U zavisnosti od mogućnosti opterećenja zgrade, krovni vrtovi se mogu naknadno ugraditi ili biti uključeni u originalni dizajn. Postoje dva tipa krovnih vrtova: ekstenzivni (zeleni krov) i intenzivni (krovni vrt). Zeleni krov podrazumeva tanak sloj zemljišta i otporne biljke sa malim ili gotovo nikakvim merama održavanja, sa ograničenjem u izboru biljaka. Krovni vrt podrazumeva deblje slojeve zemljišta, širi spektar izbora biljaka i intenzivno održavanje, pri čemu se mora voditi računa o ograničenjima vezanim za nosivost objekta – kaže Daliborka Stojaković, apsolvent pejzažne arhitekture.

Osnovne komponente krovnih vrtova su vodootporne membrane, barijere koje regulišu rast korena, sistem za odvodnjavanje i filtriranje i biljke. Zeleni krovovi mogu trajati i dva puta duže u poređenju sa tradicionalnim ravnim krovovima, a neke komponente uključuju i reciklirani materijal.

– Prednosti krovnih vrtova su mnogobrojne. Oni su dobri temperaturni izolatori koji leti mogu da snize temperaturu i do pet stepeni, pa su samim tim korisni su i za umanjenje efekta „toplotnih ostrva grada”. Redukuju elektromagnetno zračenje, smanjuju buku, mogu poslužiti za skupljanje i reciklažu kišnice, otvaraju put korišćenju solarne energije i regulišu količinu prašine i zagađujućih materija. Konačno, mogu poslužiti kao mesta za rekreaciju i odmor, pa čak i za gajenje poljoprivrednih kultura – kaže Stojaković.

Da je ozelenjavanje krovova dobra ideja misli i gradski arhitekta Dejan Vasović.

– Zapravo, ideja je odlična, i najbolje se može ostvariti na zgradama iz vremena „herojske moderne”, građenim tokom šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka na Novom Beogradu i Konjarniku. Dobit je višestruka. Zelena površina je, za razliku od običnog betona, odličan izolator. Pored toga, u slučaju obimnijih padavina, zadržavala bi i postepeno propuštala vodu, čime bi se smanjio pritisak na kanalizaciju. Ozelenjavanje ne mora da se zaustavi na jednostavnom postavljanju travnjaka. Mnogi beogradski krovovi su pristupačni stanarima, pa je moguće stvoriti prave male zelene oaze idealne za odmor. Ipak, najznačajniji efekat ozelenjavanja stvaranje dodatnih količina kiseonika – kaže Vasović.

Za ozelenjavanje krova nisu neophodne nikakve dodatne komunalne dozvole, pa se do zelenih krovova može doći relativno lako, uz samo malo dobre volje, jer sve zavisi od kućnog saveta zgrade.

Izvor: Blic