Časopis Discover slavi 30 godina postojanja i ovaj članak je deo njihovog specijalnog izdanja u kome su pitali 11 eminentih naučnika za njihova predviđanja vezana za sledećih 30 godina.

Ken Kaldeira je klimatolog koji radi u Karnegi Institutu i kaže sledeće:

„U nauci o klimi glavno pitanje je energija. Naše energetske tehnologije su uglavnom zrele, i pretpostavka je da će u periodu od nekoliko sledećih decenija biti niz manjih poboljšanja tehnologije pre nego neki nagli proboj. Izuzetak od toga bi mogla biti direktna konverzija sunčeve svetlosti u hemijski uskladištenu energiju. Ako bismo uspeli da proizvedemo hemijsko gorivo od sunčeve energije i to sa prihvatljivim troškovima, otvorila bi nam se mogućnost da napravimo zamenu za naftu koja ne bi slala ugljenik sa zemlje u atmosferu. To bi poprilično promenilo situaciju. Najveći kamen spoticanja je veličina investicija. Trenutno se u Americi više novca potroši na čips nego na istraživanje i razvoj energije. Industrija investira u stvari koje može dobro da proda. Nadam se da ćemo razviti mehanizam ulaganja koji će unaprediti istraživanje novih tehnologija za iskorišćenje energije.

Ako gledamo širu sliku, smatram da će se najveća promena desiti u vezi sa razvojem novih tkiva i organa u kombinaciji sa mogućnošću ugradnje mašina u telo čoveka. To se već dešava, jer se ljudima ugrađuju implanti koji stimulišu mozak u cilju sprečavanja epilepsije. Ova kombinacija – napredak sa razvojem tkiva i dalje integrisanje ljudskog tela i mašina – ima potencijal da stvarno promeni stvari u toku sledeći par decenija. To bi moglo da promeni izgled i starenje ljudi. Pitanje je da li će te promene biti dobre ili ne. Starenje, umiranje i smena generacija su oduvek bili osnova ljudskog života. Ako počnemo to da menjamo, teško je predvideti konačne posledice. Ipak smatram da će se to desiti. Implanti bi nas mogli odvesti i na novi nivo računarske revolucije. Mogli bismo da imamo vezu sa internetom direktno u mozgu i da tako imamo stalan pristup informacijama. Ne znam da li će se to desiti u narednih 30 godina, ali mislim da je to pravac u kome se ide.“

Izvor: Discover magazin