Mnoga hemijska jedinjenja koja se nalaze u Zemljinoj atmosferi se ponašaju kao gasovi sa efektom staklene bašte (GHG). Ti gasovi dopuštaju sunčevoj svetlosti da uđe u atmosferu. Kada sunčeva svetlost udari u zemljinu površinu, jedan njen deo se vraća u svemir kao infracrveno zračenje (toplota). GHG apsorbuju to infracrveno zračenje i zarobljavaju toplotu u atmosferi. Mnogi gasovi se ponašaju kao GHG. Neki su prirodni. Neke od njih proizvode i ljudi, a neki isključivo nastaju uticajem čoveka (na primer, industrijski gasovi). Osnovni GHG su: ugljen-dioksid (CO2), metan (CH4), azot-dioksid (N2O).