Svi francuski supermarketi, koji imaju površinu od 400 kvadrata i više će morati da doniraju neprodatu hranu dobrotvotnim organizacijama, po novom zakonu.

To se odnosi na hranu koja ima oštećenu ambalažu, i kojoj je istekao rok (Upotrebljivo do..), ali je još jestiva.

Hrana koja to nije ići će na farme da se upotrebi kao hrana za stoku.

Iz Crvenog krsta Francuske nisu oduševljeni ovom odlukom , jer će im to doneti logističke probleme.

U Francuskoj svaki građanin baci 20-30 kilograma hrane, što je na godišnjem nivou vredno 20 milijardi evra.

Po proceni UN, bacanje hrane u svetu je veliki problem jer se baci trećina hrane, što je na godišnjem nivou 1300 milijardi tona.

Izvor: Newsweek